Hvordan får du en tid?

Der skal altid foreligge en henvisning fra din egen læge. Du skal selv kontakte klinikken telefonisk for at aftale tid til undersøgelse/behandling.

Husk relevant information vedrørende medicin og tidligere sygdomme.

Vær venligst opmærksom på, at der opkræves gebyr for udeblivelse eller for sent afbud på kr. 250 for konsultation og kr. 500 for undersøgelse/behandling. Dette efter aftale med Danske Regioner.

Betaling

Undersøgelser og behandlinger er gratis for Gr. I patienter med henvisning fra egen læge.

Gr. II patienter kan henvende sig uden henvisning. Her betales en del af Sygesikringen, resten er for egen regning.

Spørgsmål og svar

Ved konsultation aftales om evt. prøvesvar skal gives pr. e-mail eller telefon.

Ventetid

Ventetiden varierer afhængig af undersøgelsen/behandlingen. Se gennemsnitlige ventetid på sundhed.dk.

Akutte patienter kan i begrænset omfang ses samme dag eller efterfølgende dag.